Ägglossning

När ägget lossar från äggstocken. Detta sker 12 till 14 dagar innan nästa mens  börjar. Ett ägg mognar ungefär var fjärde vecka i någon av de två äggstockarna. När det är moget, lossnar det från äggstocken och hamnar i äggledaren. Under den här perioden vandrar ägget genom äggledaren. Hela förloppet kallas för ägglossning.