Frågor och svar

Bild på en undrande kvinna med frågetecken i bakgrunden, bilden illustrerar att det är vanligt att ha många frågor i samband med mens och o.b. har försökt besvara dem här.
Du kanske undrar över något, men vet inte vem du ska fråga. Vi har delat in vanliga frågor i kategorier och besvarat dem ingående. Om du inte hittar svaret på din fråga om o.b.® och våra produkter här, så är du välkommen att vända dig till o.b.® konsumentkontakt.