Kvalitet att lita på

Bild på flera o.b. tamponger som är staplade på varandra.Varför är kvalitet så viktigt? Tamponger är en del av livet för miljontals flickor och kvinnor. De litar på o.b.®:s kvalitet och vi arbetar hårt för att de ska fortsätta med det.

I mer än 65 år har vi förbättrat o.b.® tamponger. Vi fokuserar på att kontinuerligt optimera och förbättra bekvämligheten och skyddet hos våra tamponger. Detta har lett till utvecklandet av våra viktigaste innovationer – SilkTouch™ -höljet, de skyddande vingarna och DynamicFit™ -teknologin med slutna kanaler och 3D expansion.

Laboratorieforskning och tester, konsumentundersökningar och höga produktionskrav leder till den höga kvalitet och pålitlighet som utmärker o.b.®:s tamponger. Tillverkningen sker under strikt kontrollerade förhållanden, eftersom intimprodukter kräver hög kvalitet. Under tillverkningsprocessen utförs stickprov av snörenas styrka för att säkerställa att alla snören sitter fast ordentligt.

Mycket betydelsefullt är också den ständigt pågående produktutvärdering som görs av miljontals kvinnor över hela världen. De använder o.b.®-tamponger varje dag och natt under sin mens och deras erfarenheter bidrar till att utveckla kvaliteten på o.b.®:s tamponger ytterligare. Vi är uppmärksamma på vad våra kunder tycker och tar till oss av era synpunkter så att våra produkter ständigt utvecklas för att möta era behov.