Är tamponger medicinskt och hygieniskt säkra?

Alltsedan tillverkningen inleddes 1948 med hjälp av gynekologen Judith Esser, har o.b.®:s tamponger genomgått strikta tester och kontinuerliga kvalitetskontroller. o.b.® är de populäraste tampongerna i Europa. Miljontals kvinnor runt om i världen använder dem varje dag och natt under sin mens. Deras förtroende är ett bevis för o.b.®-tampongernas kvalitet.

Tillverkningen av o.b.®:s tamponger följer strikta kvalitetsriktlinjer och fibrerna i tampongerna uppfyller den europeiska farmakopéns krav på renhet.