Blygdläppar

De yttre och inre blygdläpparna skyddar urinrörets och slidans öppningar.