Bör unga tjejer göra ett läkarbesök i samband med puberteten?

Puberteten är en helt normal utvecklingsfas. Om det är något ni undrar över i samband med förändringarna i kroppen kan det vara bra att tala med skolsköterskan eller vårdcentralen.