Hur förändras blygdläpparna under puberteten?

Under puberteten är det inte så ovanligt att de inre blygdläpparna fortfarande är större än de yttre och sticker fram mellan dessa. De yttre blygdläpparna växer därefter och blir större och tjockare tills de helt eller delvis täcker de inre blygdläpparna. Men det är stora skillnader i utvecklingen under puberteten mellan olika tjejer.