Hur länge varar mensen?

Mensen varar från tre dagar upp till en vecka. Den sammanlagda blödningen under den här tiden motsvarar ungefär 65 ml, eller en halv kopp. Två tredjedelar av mensblödningen kommer under de första dagarna.

Blödningens storlek varierar under själva mensen. Den är kraftigare i början och avtar mot slutet. Yttre händelser, som stress, bantning eller p-piller kan påverka storleken på mensen.