Ökar risken för TSS om man använder tampong på natten?

<p>Det finns inget som tyder på att risken för TSS ökar om man använder tampong på natten. Följ de vanliga instruktionerna för användning av tampong, det vill säga använd tampongen med den lägsta uppsugningsförmågan för dina behov och byt tampong regelbundet. Om du har tampong på natten ska du sätta in den precis innan du går och lägger dig och ta ut den direkt när du går upp på morgonen.</p>