Slidkransen

Ett mjukt och smidigt hudveck med en naturlig öppning som omger slidans öppning på insidan.