Tänk om det inte hjälper med avslappning och vanliga huskurer?

Om varken huskurerna som vi har beskrivit eller receptfria värktabletter skulle hjälpa, ska du inte tveka att kontakta din gynekolog eller vårdcentral. En liten andel kvinnor har besvärliga mensproblem med kraftiga långvariga blödningar och smärtsamma kramper i nedre delen av magen. Det är inte normalt och upplever du så stora besvär bör du kontakta din vårdcentral eller tala med din gynekolog.