Vad är det som är annorlunda med o.b.®:s tampong med vridöppning? Hur fungerar den?

Tampongen med vridöppning är lättare att öppna och omslaget tas av i ett stycke.

Öppna omslaget genom att vrida plasten i pilarnas riktning och avlägsna därefter den nedre delen av omslaget. Håll i den nedre delen av tampongen och ta bort plasten från den övre delen innan du för in tampongen som vanligt.