Vad är TSS?

Toxic Shock Syndrome (TSS) är en mycket ovanlig men allvarlig sjukdom med förgiftningssymptom som kan drabba män, kvinnor och barn. Den orsakas av toxiner (gift) som bildas av en bakterie som finns normalt hos människor. Ungefär hälften av alla fall uppstår hos menstruerande kvinnor. TSS har kopplats samman med användning av tamponger, men kan även uppstå under menstruation där tamponger inte används. TSS kan vara dödlig och måste därför upptäckas och behandlas på ett tidigt stadium.

Om du plötsligt mår väldigt dåligt under menstruationen, även om du mådde perfekt innan, om du får hög feber (över 39°), kräkningar, diarré, huvudvärk, ont i halsen, yrsel, svimningsanfall, muskelvärk, rodnad som påminner om solbränna (du kanske inte får alla symtom): Ta ut tampongen som en förebyggande åtgärd. Kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart. Kom ihåg att nämna TSS och att du har mens. TSS kan återkomma oavsett om du använder tampong eller inte. Om du har haft TSS bör du konsultera din läkare innan du använder tampong igen.