Är o.b.® tamponger blekta med elementärt klor?

Nej, det är de inte. För att uppfylla europafarmakopéns krav på renhet måste tamponger blekas, men vi använder inte elementärt klor för att bleka de absorberande fibrerna som används i o.b.®-tamponger.