Hur väljer ni beståndsdelarna i era tamponger?

Beståndsdelarna genomgår omfattande säkerhetsbedömningar av toxikologer, för att säkerställa att enbart material som möter strikta säkerhetsstandarder används i tillverkningen av våra tamponger. De absorberande fibrerna uppfyller europafarmakopéns krav på renhet. Komponenterna är valda baserat för deras egenskaper inom absorption och komfort, för att kunna erbjuda de bästa produkterna till våra konsumenter.