Kan jag använda o.b.® fast jag har spiral?

Det går bra att använda o.b.® även om du har spiral. Under alla de år som kvinnor med spiral har använt tampong, har det inte funnits några tecken på att detta skulle orsaka några problem. Tillverkare av spiraler anger i sina produktbeskrivningar att det går bra att använda tampong tillsammans med spiral.