Några tips
Mensblödningen varierar

Bild på 3 kvinnor som håller om varandra, en yngre kvinna till vänster och två äldre kvinnor till höger.

HITTA DEN SOM PASSAR DIG BÄSTO.B.® PROCOMFORT™

UNDRAR DU ÖVER NÅGOT?
VI KAN SVARA