Var kan jag hitta information om sammansättningen av o.b.®-tamponger?

Du hittar information om sammansättningen av o.b.®-tamponger i ovanstående stycke: "Vad är o.b.®-tamponger gjorda av?”

Foldern i varje förpackning innehåller råd kring tamponganvändning. Informationen och råden finns för att hjälpa dig när du ska använda våra tamponger för första gången, och när du ska välja en lämplig tampongstorlek. Foldern innehåller även information om Toxic Shock Syndrome (TSS).